Thursday, December 9, 2010

ಅಜಗಜಾಂತರ

ಅಕಸ್ಮಾತ್ Ladies ಏನಾದ್ರು Gents Rest Room ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ!!!
ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ Gents ಏನಾದ್ರು Ladies Rest Room ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ......???

2 comments:

ಜಗದೀಶಶರ್ಮಾ said...

ಹಾಗೆನೇ ಜಗತ್ತು. ಘಟನೆ ಒಂದೇ ತರಹ ಇದ್ದರೂ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ.

ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಇಂಚರ said...

adu akaala marana :)